Prenájom skútrov v centre Bratislavy

Štýlový, jednoduchý a najmä rýchly spôsob prepravy po meste

RentMeee

RentMEEE! Je štýlový, jednoduchý a najmä rýchly spôsob prepravy po preplnenom meste. Malé a obratné skútre Vám zabezpečia ideálnu prepravu na pracovné stretnutie, nákup alebo príjemnú obhliadku mesta a okolia počas slnečných dní. Používame kvalitné a bezpečné skútre ,ktoré vďaka objemu 125cm3 nepotrebujú vodičský preukaz na motorku. Stačí Vám bežný vodičský preukaz skupiny B!

Ponúkame krátkodobý aj dlhodobý prenájom!
3h - 25€
Dlhodobý prenájom má individuálnu cenu. Cena zahŕňa povinnú výbavu, helmu, PZP a PHM na 100km. Príplatok za každých načatých 100km je 10€. Príplatok za prekročenie časového limitu je 10€ za každých načatých 30minút. Pri preberaní skútra Vám dá náš personál inštruktáž a podpíšu s Vami preberacie protokoly.
RentMEEE! is a stylish, simple and fast transportation troughout whole city. Our small and light scooters provide an ideal transport for bussiness meetings, shopping or just sight-seeing during beautiful andl sunny days. We are using high quality and safety scooters with 125cm3 engines. Therefore you don´t need a separate driving licence for a motorbike.
We are offering a short therm and long therm rental!
3h – 25€
Long therm rental has individual pricing. The price includes an emergency kit, helmet, insurance and gas for 100km. Extra fee for fuel is 10€ per every started 100km. Extra fee for time is 10€ per every started 30minutes. During the admission our personal will give you scooter driving and safety instructions and acceptance protocoles.
Rentmeee! Es ist eine stilvolle, einfache und schnelle Art von Transport in knallvoller Stadt. Kleine und geschickte Motorroller sichern idealle Transport zum Arbeitstreffen , Shopping oder Stadt- und Umgebungbesichtigung während Sonnetagen. Wir nutzen qualitative und sichere Motorroller, bei denen Sie dank der Umfang des Motors 125cm3 keinen Führerschein für Motorräder brauchen. Sie brauchen nur Führershein gruppe B!
Wir bieten kurz – und langzeitige Motorrollersvermietung.
3 Stunden - 25€
Langzeitige Vermietung hat individueller Preis. Der Preis umfasst folgendes : Pflichtausstattung , Helm , vertagliche Pflichtversicherung und Treibstoffe für 100 km. Der Aufpreis für jede aufgefangende 100km ist 10€ Der Aufpreis für Uberziehen des Zeitlimits ist für jede aufgefangende 30 minute/10€. Bei Abnahme der Motorroller bekommen Sie die Instruktion von unserem Personal und unterschreiben Sie die Abnahmeprotokoll.
+421 948 85 78 78